PROJEKT NEDUŽNOSTI U HRVATSKOJ

PROJEKT HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST

O projektu

Kratki opis projekta s ciljevima

Istraživači

Popis istraživača na projektu

Izvori

Zakonodavstvo, sudska praksa

Novosti

Pregled aktivnosti istraživača na projektu

Email

Email

ŠTO SU PROJEKTI NEDUŽNOSTI?

Mogućnosti ljudske pogreške postoje i u kaznenom pravosuđu kao i u svim ostalim oblicima ljudskog postupanja. U svijetu je niz primjera tzv. pogrešnih osuda odnosno osuda za kaznena djela osoba koje ta djela nisu počinile. Razlozi za to mogu biti različiti – od neizuzimanja biološkog traga, pogrešaka u opažanju i iskazivanju svjedoka i sl. Jedan od načina na koji se korigiraju takve pogreške su obnove postupka na temelju naknadnih DNK vještačenja. Razvitak tehnologije danas omogućava nedvojbeno utvrđivanje identiteta počinitelja kaznenog djela iz DNK uzorka izuzetog s mjesta počinjenja kaznenog djela. U svijetu postoji niz projekata nedužnosti, a ovo je prvi takav projekt u Hrvatskoj. Cilj projekta je izgradnja kriterija i stvaranje pretpostavki za obnovu kaznenog postupka na temelju novog dokaza odnosno činjenice – analize DNK osuđenika i njezine usporedbe s DNK izuzetim iz krvi ili tjelesnih tekućina nakon počinjenja kaznenog djela kako bi se utvrdila (ne) istovjetnost.