Objavljivanje Knjige sažetaka projekta Cro-INOP

S velikim zadovoljstvom objavljujemo izlazak Knjige Sažetaka za projekt Cro-INOP. Ova sveobuhvatna kompilacija predstavlja doprinose mnogih naših cijenjenih partnera i stručnjaka iz područja.

Knjiga pruža detaljan uvid u spoznaje i nalaze projekta, uključujući vrijedne preporuke i zaključke koji su proizašli iz naše suradnje. Ona stoji kao svjedočanstvo zajedničkog znanja i predanosti svih uključenih. Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli ovom značajnom pothvatu. Vaša stručnost i predanost bili su ključni u činjenju ove publikacije bogatim resursom za našu zajednicu.

Knjiga Sažetaka sada je dostupna i pozivamo vas da istražite bogatstvo informacija koje sadrži, odražavajući inovativni duh i intelektualnu rigoroznost projekta Cro-INOP.

Obavljen je posjet zatvorskim ustanovima u Lepoglavi, Glini i Turopolju te intervjui s voditeljima rehabilitacijskih tretmana

U sklopu projekta 16. siječnja 2024. godine realiziran je studentski posjet kaznenim ustanovama u Glini, Lepoglavi i Turopolju, gdje su članovi projekta imali priliku razgovarati s voditeljima kaznenih postupaka. Članovi projekta imali su priliku razgovarati s voditeljima rehabilitacijskih tretmana. Razgovor je bio usmjeren na rehabilitacijske tretmane zatvorenika za koje se smatralo da su nevini, čak i nakon što su proglašeni krivima i pravomoćno osuđeni. Razgovor se zatim usmjerio na kvalitetu njihovog tretmana i njegov utjecaj na proces rehabilitacije zatvorenika. Dobivene povratne informacije bile su vrlo zadovoljavajuće, što je ostavilo mogućnost daljnje suradnje u okviru ovog projekta.
Također, studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu imali su priliku vidjeti uvjete u zatvorima i programe rehabilitacije.

Priručnik za analizu slučajeva

S veseljem najavljujemo objavu “Priručnika za analizu slučajeva” namijenjenog radu na Hrvatskom projektu nedužnosti. Ovaj priručnik, temeljit i prilagođen hrvatskom pravosudnom sustavu, pruža sveobuhvatan vodič za analizu slučajeva i pravnu analizu. Kroz niz korisnih smjernica i praktičnih savjeta, priručnik je namijenjen podršci radu na projektu, istraživanju slučajeva i otkrivanju nedužnosti. Ovaj će priručnik biti ključan alat u ostvarivanju ciljeva Hrvatskog projekta nedužnosti i doprinijeti pravednosti u pravosudnom sustavu. Priručnik možete pronaći u kartici “resursi”.

Članica projekta izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić, dobitnica je međunarodne nagrade za izvrsnost u borbi protiv korupcije za proteklu godinu.

Članica projekta Projekt nedužnosti u Hrvatskoj, izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić dobitnica je međunarodne nagrade za izvrsnost u borbi protiv korupcije – Anti-Corruption Excellence Award za 2023. godinu, u kategoriji akademskog istraživanja i nastave. Riječ je o nagradi Centra za vladavinu prava i suzbijanje korupcije (Rule of Law and Anti-Corruption Center – ROLACC), koja se dodjeljuje kao znak priznanja i zahvale za doprinos globalnoj kampanji Ujedinjenih naroda protiv korupcije. Čestitke profesorici Roksandić na vrijednoj međunarodnoj nagradi, priopćeno je s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Ključna suradnja između Projekta Nevinosti Hrvatska i Uprave za Zatvorski Sustav i Probaciju te prvi pristigli slučajevi.

Izražavamo zahvalnost Upravi za Zatvorski Sustav i Probaciju pri Ministarstvu pravosuđa i javne administracije Republike Hrvatske na izvrsnoj suradnji i partnerstvu.

Ovom prilikom izražavamo zahvalnost na dostavi 25 slučajeva od osoba koje trenutno izdržavaju kaznu zatvora u Lepoglavi, Požegi i Glini. Ovi pojedinci su pokazali interes sudjelovanja i izrazili su spremnost na temeljitu analizu svojih slučajeva.

Projektni tim sada je u fazi digitalizacije svih pristiglih podnesaka, te će se svaki slučaj pažljivo razmotriti prema unaprijed definiranim kriterijima prihvaćanja. Ako slučaj zadovolji te kriterije, projektni tim će se posvetiti daljnjem istraživanju.

Svrha ove suradnje je unaprijediti integritet i pravednost pravosudnog sustava. Izražavamo nadu da će združeni napori Projekta Nevinosti Hrvatska i Uprave za Zatvorski Sustav i Probaciju pridonijeti ostvarenju pozitivnih rezultata u ispravljanju mogućih nepravdi. Očekujemo da će ovaj angažman donijeti pozitivne promjene u sustavu, poboljšavajući povjerenje javnosti u pravosudni proces i osiguravajući poštovanje prava pojedinaca.

Održana je četvrta zagrebačka radionica na temu “Inovacije i pravni izazovi u dokazivanju nedužnosti: teorijska i praktična razmatranja“.

Dana 17.11.2023., u okviru Projekta nedužnosti Hrvatska, održana je značajna radionica pod nazivom “Inovacije i Pravne Izazove u Dokazivanju Nedužnosti – Teorijska i Praktična Razmatranja”. Ovaj događaj okupio je stručnjake s područja kaznenopravnih istraživanja te iskusne sudionike u borbi za pravdu. Niz izlaganja o kaznenopravnim razmatranjima moderirala je Izv. prof. dr. sc. Sunčana Roksandić. Izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović istaknula je temu “Pravo na naknadu štete zbog neopravdane osude: The King can do (no) wrong”. Slijedili su izlaganja Izv. prof. dr. sc. Marina Bonačića na temu “Mehanizmi sprečavanja pogrešnih osuda u prekršajnom postupku”, Izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelskog o “Materijalnopravnim aspektima pogrešno osuđenih osoba”, te Izv. prof. dr. sc. Zorana Burića o “Medijskom izvještavanju o kaznenom postupku i pravima okrivljenika”. Uslijedile su usporedna međunarodna i europska iskustva s sudjelovanjem uglednih gostiju: Prof. Mark Godsey s University of Cincinnati College of Law, direktor Rosenthal Institute for Justice/Ohio Innocence Project; Ms. Debrah Loevy i Ms. Bhavana Penmetsa iz The Exoneration Project Chicago, s temom “Following the Trails: Identifying Strong Innocence Cases”; Mr. Steven Becker, odvjetnik, koji je govorio o “Korištenju i skladištenju DNK materijala u kaznenom postupku”; te predstavnici European Exoneration Registry Project (EUREX). Nakon kraće stanke za kavu, sudionici su se pridružili okruglom stolu na temu “Praktične implikacije”. Moderatori, Izv. prof. dr. sc. Marin Bonačić i Andrej Božinovski mag. iur., vodili su razgovor s Adelom Makar, voditeljicom službe bioloških i kontaktnih vještačenja, Dr. sc. Hrvojem Filipovićem s Veleučilišta kriminalistike i javne sigurnosti, Karolinom Dragičević, zamjenicom županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, te sutkinjama Zdravkom Jagić i Kornelijom Ivanučić. Interaktivnu radionicu o “Pogrešno osuđenim osobama – perspektiva državnog odvjetništva” vodio je G. Ameet Kabrawala, državni odvjetnik i rezidentni pravni savjetnik Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj. U posljednjem dijelu, predstavljena su nova istraživanja od strane sudionika projekta Hrvatske zaklade za znanost: Andrej Božinovski mag. iur. govorio je o “Obnovi kaznenog postupka pred sudovima u RH – prikaz terenskog istraživanja”, Darija Željko mag. iur. predstavila je “Ocjenjivanje učinkovitosti žalbenog postupka u kaznenim predmetima u Republici Hrvatskoj kroz prizmu Europskog suda za ljudska prava”, dok je Nikša Vojvoda mag. iur. govorio o “Obnovi prekršajnog postupka”. Završna rasprava i zaključak radionice održani su pod vodstvom Izv. prof. dr. sc. Sunčane Roksandić i Andreja Božinovskog mag. iur.

Sudjelovanje članova projekta na godišnoj konferenciji European Society of Criminology u Firenci 6-9.09.2023

S ponosom želimo podijeliti vijest da su dva člana Innocence Project Croatia aktivno sudjelovala na godišnjoj konferenciji Europskog društva za kriminalistiku u Firenci, Italija. Prof. dr. sc. Sunčana Roksandić i mag. iur. Andrej Božinovski predstavili su svoj rad pod nazivom “Identifikacija i zaštita nepravedno osuđenih osoba kao posebnih vrsta žrtava u Hrvatskoj”.

Prezentacija na konferenciji bila je usmjerena na predstavljanje metodologije koja se primjenjuje u okviru projekta CROINOP, kao i na rezultate istraživanja provedenog u različitim županijskim sudovima diljem Hrvatske. Ovim smo radom željeli istaknuti važnost zaštite prava nepravedno osuđenih osoba te ukazati na specifične izazove s kojima se suočavaju kao posebne vrste žrtava u pravnom sustavu Hrvatske.

Na konferenciji smo imali priliku razmijeniti iskustva i ideje s kolegama iz cijele Europe te doprinijeti raspravi o unapređenju pravosudnog sustava i zaštiti prava nevinih osoba. Ovaj korak naprijed predstavlja važan trenutak za Innocence Project Croatia i našu predanost radu na ispravci nepravde u pravosudnom sustavu.

Želimo izraziti duboku zahvalnost Hrvatskoj zakladi za znanost na njihovoj podršci ovom projektu, kao i Pravnom fakultetu u Zagrebu na implementaciji istog.

Hvala svima na podršci i interesu za naš rad. Nastavit ćemo se boriti za pravdu i zaštitu nepravedno osuđenih osoba u Hrvatskoj.

Regionalna istraživačka Radionica – Razmena iskustava i znanja stručnjaka iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u vezi vještačenjem DNK u kaznenom postupku i prava pogrešno osuđenjih osoba

Dana 25.05.2023., na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru je održana radionica Izgradnja poštenog i pravednog sustava kaznenog pravosuđa: Predstavljanje rezultata hrvatskog Projekta nedužnosti u zaštiti prava pogrešno osuđenih osoba i njegove potencijalne primjene u BiH.
Članovi projektnog tima, dr.sc. Aleksandar Maršavelski, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i asistent na projektu Andrej Božinovski održali su sastanak s upravom fakulteta na čelu s dekanicom Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Snježanom Pehar te se zahvalili na sudjelovanju u projektu kroz suorganizaciju radionice.
Radionica je realizirana kroz tri panela u okviru kojih se diskutiralo o zaštiti prava pogrešno osuđenih osoba, obnovi kaznenog postupka de lege lata u ocjeni novih dokaza u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj te važnosti DNK analize u identifikaciji pogrešno osuđenih osoba.
Na radionici su sudjelovali eminentni pravni stručnjaci koji su istaknuli otvorena pitanja i probleme u ovom području. Radionica je doprinijela nastavku realizacije Projekta nedužnosti i stvorila pretpostavke za primjenu ciljeva projekta u Bosni i Hercegovini. osoba i upotrebu DNK dokaza u pravosudnom sustavu.

Ključno predavanje na temu “Tretman prikupljanja, zadržavanja i korištenja DNK materijala u sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava” održao je prof. dr. sc. Davor Derenčinović, sudac Europskog suda za ljudska prava. Njegovo izlaganje istaknulo je ne samo značaj DNK dokaza u suđenjima, već i njihovu ulogu u osiguravanju poštenih i pravednih postupaka. Profesor Derenčinović je duboko analizirao aspekte prikupljanja, čuvanja i korištenja DNK materijala u kontekstu Europskog suda za ljudska prava, pružajući dragocjen uvid u europsku pravnu praksu. Njegovo izlaganje posebno je naglasilo važnost preciznosti i zakonitosti u rukovanju DNK dokazima te kako to može utjecati na odluke suda i pravednost suđenja.

Panel I bavio se zaštitom prava pogrešno osuđenih osoba kao posebne skupine žrtava i važnosti projekata nedužnosti. Panelisti su bili izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović, izvanredna profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu; ekspert iz Bosne i Hercegovine koji je govorio o zakonskom pravnom okviru i pravnim klinikama za zaštitu prava pogrešno osuđenih osoba; te izv. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je obradio materijalnopravne aspekte pogrešno osuđenih osoba i DNK vještačenja.

U nastavku programa održana je stanka za kavu kako bi se omogućila neformalna interakcija i razmjena mišljenja među sudionicima.

Panel II se fokusirao na obnovu kaznenog postupka i ocjenu novih dokaza u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Andrej Božinovski mag. iur. je asistent na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavio rezultate terenskog istraživanja o obnovi kaznenog postupka u Hrvatskoj. Također su sudjelovali govoritelji iz Bosne i Hercegovine.

Panel III istraživao je važnost DNK analize u identifikaciji pogrešno osuđenih osoba i njezin tretman u nacionalnom kaznenom zakonodavstvu. Prof. dr. sc. Damir Primorac govorio je o primjeni molekularno-genetičkih vještačenja u kaznenim postupcima te kriminalističkim istragama. Također je prisutna bila doc. dr. sc. Maja Pilić, koja je raspravljala o slučaju S. and Marper v. the United Kingdom i jurisprudenciji Europskog suda za ljudska prava.

Regionalna istraživačka Radionica – Razmena iskustava i znanja stručnjaka iz Republike Hrvatske i Republike Srbije u vezi vještačenjem DNK u kaznenom postupku i prava pogrešno osuđenjih osoba

Nedavno održana istraživačka radionica u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u partnerstvu s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (Projekt nedužnosti u Hrvatskoj), donela je priliku za razmenu iskustava i znanja stručnjaka iz Republike Srbije i Republike Hrvatske. Fokus radionice bio je veštačenje DNK u krivičnim postupcima i pravima nedužno osuđenih lica.

Teme koje su bile obuhvaćene tokom radionice uključivale su:

  1. Značaj veštačenja DNK u krivičnom postupku – multidisciplinarni pristup, sa posebnim naglaskom na rezultate projekta istraživačke grupe projekta “Projekt nedužnosti u Hrvatskoj.”
  2. Perspektive javnih tužilaca u vezi sa značajem veštačenja DNK u krivičnom postupku.
  3. Pristupi forenzične genetike i njihova uloga u veštačenju DNK.
  4. Perspektive sudaca u kontekstu veštačenja DNK u krivičnim postupcima.

Ova inicijativa, inicirana unutar okvira Hrvatskog Innocence projekta, finansiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, ima za cilj unaprediti položaj pogrešno osuđenima. Radionica je uključila raznovrsne teme i perspektive stručnjaka, što je doprinelo dubljem razumevanju značaja veštačenja DNK u krivičnim postupcima, uključujući i pravne praktičare.

Ovo je korak napred u ostvarivanju ciljeva Hrvatskog Innocence projekta i širenju znanja o veštačenju DNK u krivičnim postupcima.

Nova knjiga profesora Dragana Primorca MD. Ph.D. i profesora Mosesa S. Schanfielda

S ponosom najavljujemo izlazak iznimno iščekivane knjige našeg cijenjenog člana, profesora dr. Dragana Primorca, MD, PhD, u suradnji s profesorom Mosesom S. Schanfieldom. Knjiga naslovljena “Primjene Forenzičke DNA Analize – Interdisciplinarni Pogled, Drugo Izdanje,” revolucionarno je djelo koje obećava značajan utjecaj na područje forenzičke znanosti.

Profesor Dragan Primorac nije samo priznati stručnjak u forenzičkoj genetici, već i zvijezda član Innocence Project Croatia. Njegova posvećenost pravdi i neumorno traganje za istinom donijeli su mu zasluženi ugled u tom području.

Ovo novo izdanje knjige pruža sveobuhvatan i interdisciplinarni pogled na primjene forenzičke DNA analize. Duboko se zaranja u najnovije napretke u tehnikama analize DNA i njihove praktične implikacije za rješavanje složenih kriminalnih slučajeva. Nadalje, istražuje etičke i pravne aspekte upotrebe DNA dokaza u pravosudnom sustavu.

Jedan od najznačajnijih aspekata ove publikacije jest njezina važnost u oblikovanju odredbi o DNA-u u nacionalnom zakonodavstvu na bolje. Profesor Primoracovi uvidi i stručnost ključni su za osiguranje da se DNA dokazi koriste učinkovito, etički i pravedno u Hrvatskoj i širom svijeta.

Pozivamo vas da istražite ovo temeljno djelo koje obećava biti neprocjenjiv resurs za forenzičke znanstvenike, pravne stručnjake i sve koji su zainteresirani za križanje znanosti i pravde. To je svjedočanstvo o nepokolebljivoj posvećenosti profesora Dragana Primorca istini, pravdi i napretku forenzičke znanosti.

Nabavite svoj primjerak danas i pridružite nam se u slavlju ovog izvanrednog postignuća!

Link: https://shop.skolskaknjiga.hr/forensic-dna-applications-an-interdisciplinary-perspective-2nd-edition.html

Nastavak Uspješne Suradnje s Ministarstvom Unutarnjih Poslova RH i Centrom za Forenzička Vještačenja “Ivan Vučetić”

Sa zadovoljstvom obavještavamo o kontinuiranoj i uspješnoj suradnji s Ministarstvom Unutarnjih Poslova (MUP) i Centrom za Forenzička Vještačenja “Ivan Vučetić” u sklopu našeg zajedničkog projekta “Projekt Nedužnosti u Hrvatskoj,” kojeg provodi Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu uz potporu Hrvatske Zaklade za Znanost. Danas s ponosom primamo priznanje koje nas dodatno motivira u našem predanom radu na zaštiti prava osoba koje su nepravomoćno osuđene u Republici Hrvatskoj. Ovim putem izražavamo iskrenu zahvalnost gospođi Andrei Ledić na izvrsnoj suradnji. Njen nevjerojatan doprinos omogućio je da Centar za Forenzička Vještačenja postane jedna od vodećih institucija u Europi. Zajedničkim radom ostvarili smo značajne rezultate i pružili pravdu onima koji je zaslužuju. Također, zahvaljujemo profesoru Dragi Primorcu na velikoj potpori ovom projektu i dekanu Pravnog Fakulteta u Zagrebu, profesoru Ivanu Kopriću, na potpori u realizaciji projekta. Obećavamo da ćemo i dalje nastaviti svoju misiju, štiteći prava pogrešno osuđenih osoba i osiguravajući pravednost u pravosudnom sustavu. Hvala svima na podršci i povjerenju koje nam pružate. Vaša podrška je ključna u ostvarivanju našeg cilja – pružiti pravnu zaštitu i pravdu svima, bez iznimke. Čestitamo još jednom Centru za Forenzička Vještačenja “Ivan Vučetić” na 70. godišnjici osnivanja.

Treća radionica održana je u okviru projekta – „Zaštita pogrešno osuđenih osoba u Hrvatskoj, kao posebne skupine žrtava: poredbenopravno teorijski uvidi i praktične implikacije

U sklopu „Projekta nedužnosti u Hrvatskoj“ održana je treća istraživačka radionica na temu „Zaštita nepravomoćno osuđenih osoba u Hrvatskoj, kao posebne skupine žrtava: poredbenopravno teorijski uvidi i praktične implikacije“ s ciljem promicanja multidisciplinarnog pristupa zaštita pogrešno osuđenih osoba u Hrvatskoj i razmjena iskustava s partnerima iz SAD-a. Radionica se sastojala od četiri sesije: kaznenopravna razmatranja, praktične implikacije, komparativna pravna iskustva i nova istraživanja.

Na prvom panelu izlaganja su održali članovi projekta izv. prof. dr. Sunčana Roksandić i izv. prof.dr. Lucija Sokanović, a tema je bila recentna sudska praksa Europskog suda za ljudska prava u kontekstu nepravomoćno osuđenih osoba i prava na naknadu nepravomoćno osuđenih osoba u Republici Hrvatskoj. U drugom panelu praktična iskustva iz forenzičke znanosti predstavila je gđa. Adela Makarmag. biol. mol. iz Centra za forenzična vještačenja Ivan Vučetić iz Zagreba. U trećem panelu sudionici su razmatrali implikacije i posljedice pogrešne prosudbe na društvenu zajednicu te razmijenili ideje o tome kako se nositi s takvim situacijama kroz izlaganja prof. prof. dr. sc. Aleksandar Maršavelski, pr. prof. dr. sc. Zoran Burić i sutkinja Kornelija Ivanušić. Nove pravce istraživanja na ovu temu predstavili su mr.sc. Daria Željko, mr.sc. Niksha Vojvoda i mr.sc. Andrej Božinovski.

Ova istraživačka radionica imala je za cilj promicanje multidisciplinarnog pristupa zaštiti pogrešno osuđenih osoba u Hrvatskoj, a tribine su se bavile različitim aspektima problematike, uključujući pravnu teoriju, procesne aspekte u oporavi kaznenih postupaka, razmatranje implikacija pogrešne osude za društvenu zajednicu i praktična iskustva forenzičke znanosti. Sudionici su imali priliku razmijeniti svoje ideje i iskustva s partnerima iz SAD-a te stvoriti nove prilike za suradnju i poboljšanje stanja u Hrvatskoj.

Predavanje Stevena Beckera, člana Projekt nedužnosti u Hrvatskoj o važnosti pomoći nepravomoćno osuđenima

Odvjetnik Steven Becker, član Innocence Project Hrvatska, govorio je pred studentima na pravnog fakulteta u Zagrebu o važnosti pomoći osobama koje su pogrešno osuđene za kaznena djela. Gospodin Becker raspravljao je o izazovima s kojima se susreću osobe koje su pogrešno osuđene te načinima na koje Innocence Project Hrvatska zagovara za njihova prava i ispravlja pogreške u pravosuđu. Podijelio je priče o osobama koje su pogrešno osuđene i utjecaju koji je njihovo pravno oslobađanje imalo na njihove živote i živote njihovih obitelji. Gospodin Becker je također govorio o strategijama i taktikama koje Innocence Project Hrvatska koristi kako bi podržala i branila prava pogrešno osuđenih osoba, uključujući suradnju s pravnim stručnjacima i korištenje novih tehnologija za pregled i ponovno preispitivanje dokaza.

Gospodin Steven Becker

Sudjelovanje na Konferenciji Europskog društva za kriminologiju EUROCRIM (Malaga 21-24.09.2022)

Tim projekta predstavio je istraživanje provedeno u okviru aktivnosta Projekt nedužnosti u Hrvatskoj o Clearviewovoj umjetnoj inteligenciji nasuprot DNK testiranju u Ukrajini kao polazištu u kriminalističkim istragama tijekom rata, na Godišnjoj konferenciji Eurocrima 2022.
Kao vodeći autor i voditelj tima, prof. dr. sc. Sunčana Roksandić. u suradnji s prof. dr. sc. Damirom Primorcem. i mag. iur. Andrejom Božinovskim, predstavio je prepreke identifikacije žrtava rata i zločina pomoću Clearviewove umjetne inteligencije nasuprot identifikacije putem DNK materijala (uzorci krvi, otisci prstiju, zubni kartoni itd.), kao i najčešće korištene DNK prakse za identifikaciju žrtava u Hrvatskoj.
Profesorica Sunčana Roksandić stavila je fokus na izazove dobivanja predsmrtnih uzoraka osobnih podataka u ratu i očekivanja novih tehnika poput prepoznavanja lica. Nadalje, predstavila je Clearviewovoj umjetnoj intelegenciji i njezine mogućnosti podudaranja s računima mrtvih ruskih vojnika na društvenim mrežama. Prema objavljenim informacijama koje je istražio profesor Roksandic, to također uključuje više od 2 milijarde slika s VKontaktea, ruskog servisa društvenih medija. Opća zabrinutost zbog korištenja Clearviewa tijekom rata već je izražena, npr. prepoznavanje lica čini greške. Dovoljno je loše kada to policiju navede na pogrešno uhićenje. U ratnoj zoni još su veće posljedice po život i smrt.
Nakon analize Clearviewovog pristupa, drugi dio prezentacije bio je usmjeren na identifikaciju putem DNA metoda. Tim je prezentirao postupanje s ovakvim materijalom u praksi (obrada tragova s ​​mjesta zločina, identifikacija posmrtnih ostataka, nove metode u analizi DNA, korištenje molekularnih markera, kao i pravni temelj za analizu DNA u kaznenom postupku, kako je prikazano u knjiga “Analiza DNK u sudskoj medicini i pravosuđu” autora vodećeg hrvatskog znanstvenika na ovom području, uvaženog profesora prof.dr.sc.Dragana Primorca (ujedno i člana projektnog odbora Projekta nedužnosti u Hrvatskoj). Stručnoj javnosti predstavljeni su rezultati terenskog istraživanja projekta, provedenog ove godine, koji ukazuju na najčešće DNK tehnike identifikacije počinitelja i žrtava koje se koriste u Hrvatskoj te obnovu kaznenog postupka.


Projektni tim se zahvaljuje Hrvatskoj zakladi za znanost na kontinuiranoj potpori, kao i Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na omogućavanju njegove provedbe.

Izv. prof. Sunčana Roksandić i asistent na projektu Andrej Bozhinovski s panelistima iz Atrocities and War Crimes Panela

Sudjelovanje na 12 ISABS konferencija (Dubrovnik 22-27.06.2022. godina)

Članovi projekta: Prof. dr. sc. Damir Primorac, Doc. dr. sc. Lucija Sokanović i projektan asistent Andrej Božinovski LL.M. međunarodnoj su publici predstavile Projekt nedužnosti u Hrvatskoj te početne terenske rezultate projekta međunarodnoj stručnoj javnosti na 12. ISABS konferenciji (Kongres forenzičke i antropološkške genetike uz predavanja o preciznoj medicini Mayo Clinics). Potencijalni slučaj na pogrešno osuđene osobe, iz sudske prakse Županijskog suda u Osijeku, bit će podložan daljnjoj reviziji projektnog tima. Na konferenciju su sudjelovali uglednih znanstvenika iz vodećih svjetskih znanstvenih institucija među kojima su bili i tri dobitnika nobelove nagrade – prof. sr. sc. Aaron Ciechanover s Izraelskog instituta, prof. dr. sc. Sir Richards John Roberts sa Sveučilišta Northwestern, Boston i New England Biolabs iz Ipswich-a te prof. Thomas Sudhof sa Sveučilišta Standford. ISABS su još 1996 godine osnovali prof. dr. sc. Dragan Primorac, prof. dr. Moses Schanfield i prof. dr. Stanimir Vuk-Pavlović.

Završeno je terensko istraživanje za slučajeve nepravde

U okviru projekta “Projekt nedužnosti u Hrvatskoj” pod vodstvom prof. dr. sc. Leo Cvitanović, ostvareno je terensko istraživanje na Županijskim sudovima u Splitu, Zadru, Rijeci i Osijeku. Istraživanje se provelo analizom sudskih spisa u pravomoćno okončanim predmetima za teška kaznena djela i slučajevima u kojima je zatražena prava i neprava obnova postupka; odbijena ili prihvaćena, temeljem čl.499-508 ZKP. Istraživanje je obuhvatilo spise glede predmeta na području Županijskog suda u Osijeku, za počinjenih kaznenih djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (Glava IX, KZ), kaznenih djela protiv života i tijela (Glava X, KZ), kaznena djela protiv spolne slobode (Glava XVI, KZ) i kaznenih djela spolnog zlostivanja i iskorištavanja djeteta (Glava XVII) okončani osuđujućom ili oslobađajućom presudom, odnosno samo predmeti koji su postali pravomoćni u razdoblju 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018., 2019., 2020. i 2021. godine, a u kojim je bila zatražena obnova postupka. Terensko istraživanje je održano u skladu s metodološke provedbe istraživanja – uvid u predmetne spise i intervjue s pravnim praktičarima. Tijekom terenskog istraživanja susreli smo se i razgovarali sa sucima i predsjednicima sudova. Identificiran je slučaj koje je relevantan i uklapa se u okvir projekta i projektni će ga tim dodatno proučavati.

Organizirana istraživačka radionica u Skopju u partnerstvu s Udrugom sudaca Sjeverne Makedonije

Članovi projekta “Projekt nedužnosti u Hrvatskoj”, docentica Lucija Sokanović i Andrej Božinovski su sudjelovali na radionicu „Establishing Innocence Projects and Legal Clinics as Positive Models for Access to Justice in North Macedonia“ u Skopju, a u organizaciji Udruge sudaca Sjeverne Makedonije u suradnji s Projekt nedužnosti u Hrvatskoj, kojeg provode Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska zaklada za znanost u okviru projekta pod vodstvom  prof. dr. sc. Leo Cvitanović. Tjekom sastanka održan je i partnerski sastanak na kojem je zajedno sa sucima i predstavnicima pravnih klinika iz Sjeverne Makedonije razgovarano o budućoj suradnji na uspostavljanju sličnih projekata. Na radionici je je bio predstavljen istraživački projekt „Projekt nedužnosti u Hrvatskoj“. Uz predstavljanje preliminarnih rezultata terenskog istraživanja projekta, radionica je uključivala prezentacije o nizu aktualnih pitanja vezanih uz zadržavanje, skladištenje i korištenje DNK uzoraka i profila kao posebno osjetljivih vrsta osobnih podataka u normativnom kontekstu u Sjevernoj Makedoniji i Hrvatskoj. Nadalje, rasprava je bila usmjerena na mogućnost uspostavljanja sličnih projekata u Sjevernoj Makedoniji. Na skupu su pozdravne govore održali veleposlanik Republike Hrvatske u Sjevernoj Makedoniji Nj.E. Nives Tiganj i sudac Vrhovnog suda R.S. Makedonije Džemali Saiti, predsjednik Udruge sudaca Sjeverne Makedonije.

Istraživačka radionica, 29.4.2022.

Rasprava o nedužnosti se nastavlja. Na 29. travnja je održana hibridna istraživačka radionica u organizaciji Projekt nedužnosti u Hrvatskoj (CROInoP) Hrvatske zaklade za znanost na temu “(Ne)ograničena retencija, skladištenje i korištenje DNK materijala u nacionalnom zakonodavstvu: Teoretska i praktična razmatranja i jurisprudencija ESLjP-a“.

Uz predstavljanje rezultata samog projekta, na radionici su se održali i izlaganja o nizu aktuelnih pitanja o retenciji, skladištenju i korištenju DNK uzoraka i profila kao posebno osjetljive vrste osobnih podataka zaštićene u članku 8 Konvencije. Nadalje razgovaralo se o praktičnim iskustvima kroz prizmu pravne prakse i relevantnoj praksi ESLjP-a.

Radionicu su modelirali izv.prof.dr.sc. Suncana Roksandic i Andrej Bozinovski mag.iur. sa Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Glavni govornici na radionicu su bili:

  • Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, sudac Europskog suda za ljudska prava i počasni voditelj projekta;
  • Prof. dr. sc. Dragan Primorac, dr. med., Predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sveta Katarina, profesor na sveučilištu Penn State, član Američke akademije za forenzične znanosti;
  • Izv. prof. dr. sc. Damir Primorac, Odvjetnik i izvanredni profesor na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu te redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru;
  • Gospođa Andrea Ledić, mag.chem., Načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” u Zagrebu, stalni sudski vještak, punopravna članica Američka akademije za forenzične znanosti.
  • Sutkinja Kornelija Ivanušić, sutkinja općinskog suda u Velikoj Gorici;
  • Doc. dr. Lucija Sokanović, Docentica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu i članica projekta.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=378096524256773&set=pb.100064098699546.-2207520000..

Treći radni sastanak istraživačke grupe projekta

Srijeda 6. travnja 2022. godine putem aplikacije Google meet održan je treći radni sastanak istraživačke grupe. Sastanak je zakazao voditelj projekta prof. dr. sc. Leo Cvitanović, a moderirao Andrej Bozhinovski, Asistent projekta. Na sastanku su prisustvovali: prof.dr. sc. Damir Primorac, doc .dr. sc. Lucija Sokanović, izv. prof. dr. Sunčana Roksandić, te izv. prof. dr. Marta Dragičević Prtenjača. Na sastanku je raspravljeno sve što je dosad realizirano na projektu i dogovorene su aktivnosti do kraja izvještajnog razdoblja.

Istraživačka radionica, 21.1.2021.

Putem online platforme Google meet 21. siječnja 2021. godine održana je Istraživačka radionica projekta na kojoj su istraživači na projektu i gosti iz inozemstva (Sjeverna Makedonija, Srbija) raspravili aktualnosti i prijepore u vezi uporabe molekularno-genetske analize u kaznenom postupku.

DNEVNI RED

Moderatori: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić i Andrej Božinovski, mag.iur. 

10:00 – 11:00 Uvodna izlaganja (po 12 minuta)

Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske i voditelj projekta;

Prof.dr.sc. Dragan Primorac, dr.med., Predsjednik Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti;

Prof.dr.sc. Ksenija Turković, Sutkinja Europskog suda za ljudska prava;

Andrea Ledić, mag.chem., Načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, stalni sudski vještak, pridružena članica Američka akademije za forenzične znanosti;

Adela Makar, mag.bio.mol., Voditeljica službe bioloških i kontaktnih vještačenja, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, stalni sudski vještak;

11:00 – 12:00 Rasprava

Sudjelovanje na konferenciji Europskog udruženja za kriminologiju, Bukurešt, 11.9.2020. (online)

Znanstvene istraživačice na „Projektu nedužnosti“, docentice Lucija Sokanović i Sunčana Roksandić međunarodnoj su publici predstavile hrvatski Projekt nedužnosti na najvećoj europskoj konferenciji koja okuplja vodeće stručnjake kaznenog prava i kriminologije Europskog udruženja za kriminologiju (European Society of Criminology, Panel number: 115 – Presentation 3) dana 11. rujna 2020. godine (14:30-15:45). Projekt je predstavljen u posebnom znanstvenom panelu i izazvao je brojna pitanja slušatelja i ostalih sudionika, stručnjaka i znanstvenika koji su se upoznali s prvim projektom nedužnosti u Republici Hrvatskoj. 

Drugi radni sastanak istraživačke grupe 15.6.2020.

U ponedjeljak 15. lipnja 2020. godine putem aplikacije Google meet održan je drugi radni sastanak istraživačke grupe. Na sastanku je raspravljeno sve što je dosad realizirano na projektu i dogovorene su aktivnosti do kraja prvog izvještajnog razdoblja. Unatoč restrikcijama i krizi izazvanoj pandemijom virusa COVID-19 i potresom u Zagrebu zbog kojeg su prostorije Pravnog fakulteta u kojima je sjedište projekta privremeno nedostupne, članovi istraživačke grupe zaključili su da je, s obzirom na okolnosti, realizirano sve što je dosad planirano i predviđeno radnim planom za prvu godinu projekta.

Prvi radni sastanak istraživačke grupe 18.2.2020.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu 18. veljače 2020. godine održan je prvi radni sastanak istraživačke grupe. Na sastanku su dogovorene aktivnosti predviđene u prvoj godini projekta, izrada mrežnih stranica, upoznavanje javnosti s radom na projektu i sudjelovanje na znanstvenim skupovima i stručnim usavršavanjima voditelja i istraživača na projektu.