Istraživačka radionica, 21.1.2021.

Putem online platforme Google meet 21. siječnja 2021. godine održana je Istraživačka radionica projekta na kojoj su istraživači na projektu i gosti iz inozemstva (Sjeverna Makedonija, Srbija) raspravili aktualnosti i prijepore u vezi uporabe molekularno-genetske analize u kaznenom postupku.

DNEVNI RED

Moderatori: doc.dr.sc. Sunčana Roksandić i Andrej Božinovski, mag.iur. 

10:00 – 11:00 Uvodna izlaganja (po 12 minuta)

Prof. dr. sc. Davor Derenčinović, Predstojnik Katedre za kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Akademije pravnih znanosti Hrvatske i voditelj projekta;

Prof.dr.sc. Dragan Primorac, dr.med., Predsjednik Odbora za međunarodne odnose Američke Akademije za forenzičke znanosti;

Prof.dr.sc. Ksenija Turković, Sutkinja Europskog suda za ljudska prava;

Andrea Ledić, mag.chem., Načelnica Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, stalni sudski vještak, pridružena članica Američka akademije za forenzične znanosti;

Adela Makar, mag.bio.mol., Voditeljica službe bioloških i kontaktnih vještačenja, Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, stalni sudski vještak;

11:00 – 12:00 Rasprava

Sudjelovanje na konferenciji Europskog udruženja za kriminologiju, Bukurešt, 11.9.2020. (online)

Znanstvene istraživačice na „Projektu nedužnosti“, docentice Lucija Sokanović i Sunčana Roksandić međunarodnoj su publici predstavile hrvatski Projekt nedužnosti na najvećoj europskoj konferenciji koja okuplja vodeće stručnjake kaznenog prava i kriminologije Europskog udruženja za kriminologiju (European Society of Criminology, Panel number: 115 – Presentation 3) dana 11. rujna 2020. godine (14:30-15:45). Projekt je predstavljen u posebnom znanstvenom panelu i izazvao je brojna pitanja slušatelja i ostalih sudionika, stručnjaka i znanstvenika koji su se upoznali s prvim projektom nedužnosti u Republici Hrvatskoj. 

Drugi radni sastanak istraživačke grupe 15.6.2020.

U ponedjeljak 15. lipnja 2020. godine putem aplikacije Google meet održan je drugi radni sastanak istraživačke grupe. Na sastanku je raspravljeno sve što je dosad realizirano na projektu i dogovorene su aktivnosti do kraja prvog izvještajnog razdoblja. Unatoč restrikcijama i krizi izazvanoj pandemijom virusa COVID-19 i potresom u Zagrebu zbog kojeg su prostorije Pravnog fakulteta u kojima je sjedište projekta privremeno nedostupne, članovi istraživačke grupe zaključili su da je, s obzirom na okolnosti, realizirano sve što je dosad planirano i predviđeno radnim planom za prvu godinu projekta.

Prvi radni sastanak istraživačke grupe 18.2.2020.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu 18. veljače 2020. godine održan je prvi radni sastanak istraživačke grupe. Na sastanku su dogovorene aktivnosti predviđene u prvoj godini projekta, izrada mrežnih stranica, upoznavanje javnosti s radom na projektu i sudjelovanje na znanstvenim skupovima i stručnim usavršavanjima voditelja i istraživača na projektu.