Zakoni i drugi propisi

Kazneni zakon

Zakon o kaznenom postupku

Zakon o izvršavanju kazne zatvora

Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno genetske analize

Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima

Članci

Obrasci

CROINOP upitnik za provjeru

Projekti nedužnosti u svijetu

European Innocence Network

Italy Innocence Project

Ohio Innocence Project